top of page
  • รูปภาพนักเขียนChai Ken

เราพร้อมดูแลคุณ และคนในครอบครัว.....บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด – หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงให้บริการ จดทะเบียนนิติบุคคล , จัดทำบัญชี , ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และด้านวิศวกรรม .....“เราพร้อมดูแลคุณ และคนในครอบครัว” ด้วยทีมผู้บริหาร ที่มีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี และทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ประกอบกับนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาการบริหาร และให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงเป็นหนึ่ง ที่ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการ

ติดต่อบริหารงาน นิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร Email : jipm.ho.01@gmail.com https://www.jipm.company โทร.02-5380337

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page