-
บริษัท บริหาร นิติบุคคล
-
บริษัท นิติบุคคล อาคารชุด
-
บริษัท บริหาร นิติบุคคล อาคารชุด
-
บริษัท บริหาร คอน โด
-
รับ บริหาร คอน โด

บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด

338/462 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310.

โทร : 02-538-0337 / 085-9364579
Fx: 02-932-0355

Email : jipm.ho01@gmail.com 

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา