top of page

บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด

         บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการ นิติบุคคลอาคารชุด – หมู่บ้านจัดสรร รวมถึงให้บริการ จดทะเบียนนิติบุคคล , จัดทำบัญชี , ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และด้านวิศวกรรม
          “เราพร้อมที่จะดูแลคุณ” ด้วยทีมผู้บริหาร ที่มีความรู้ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี และทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ประกอบกับนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาการบริหาร และให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงเป็นหนึ่ง ที่ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการ

ssss.png

Category of Services    

บริหารนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
1. บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร
2. บริการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร
3. บริการรับจัดทำบัญชี ปิดงบดุล งบรายรับ-รายจ่าย, รายเดือน/ประจำปี นิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร
4. บริการคำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด แก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับกฎหมาย (ทั้งนี้ไม่รวมการดำเนินคดีซึ่งดำเนินการโดยทนายความ)
5. บริการบำรุงรักษาทางวิศวกรรม การออกแบบอาคารและการก่อสร้าง , ที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง

Vision

       เป็นผู้นำด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกโครงการที่เข้าไปดำเนินงาน ภายใต้คำมั่นสัญญา “สังคมแห่งคุณภาพ ( Society for Quality )” 

Mission

สังคมแห่งคุณภาพ ( Society for Quality )

1. พัฒนาองค์กรและบุคลากรคุณภาพทางด้านการบริหารจัดการในระดับมาตรฐานสากล  และมาตรฐานตรวจสอบคุณภาพด้วย KPI
2. ยกระดับการบริการที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในทุกภาคส่วน เพื่อตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ภายใต้แนวคิด “JIPM Fresh Service”
3. สนับสนุนแนวทางประหยัดพลังงาน และแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งสังคมภายในและภายนอก
4. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม สร้างเสริมคุณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโครงการ เพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทรับบริหารอาคาร จัดการ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส  บริษัทบริหารคอนโดที่ดีที่สุด ดีที่สุด บริษัทบริหารจัดการคอนโด บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด 89 งานบริหารอาคาร

bottom of page