-

  • บริษัท บริหาร นิติบุคคล

-

  • บริษัท นิติบุคคล อาคารชุด

-

  • บริษัท บริหาร นิติบุคคล อาคารชุด

-

  • บริษัท บริหาร คอน โด

-

  • รับ บริหาร คอน โด

By

บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด

338/462 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310.

โทร : 02-538-0337 / 085-9364579
Fx: 02-932-0355

Email : jipm.ho01@gmail.com 

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา