top of page
  • รูปภาพนักเขียนChai Ken

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปี 2563-2564) บ้านและคอนโดต้องเสียภาษีเท่าไหร่?


เจาะลึก! สำหรับท่านที่มีบ้านและคอนโด ปีหน้านี้ (ปี พ.ศ. 2563) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ แต่การจัดเก็บภาษีที่จริง จะล่าช้าออกไป 4 เดือน จากเดิมที่ต้องชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน. 2563 เลื่อนเป็นเดือน สิงหาคม 2563 เพราะกฎหมายลูกอีก 8 ฉบับ ยังไม่แล้วเสร็จนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้ซับซ้อน ทำให้หลายคนยังสับสนว่า ตนเองต้องเสียภาษีในอัตราเท่าใด วันนี้ JIPM จึงเรียบเรียงข้อมูลมาสรุปให้แฟนเพจ ชาวคอนโดและหมู่บ้าน ในบทความนี้

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ดู 429 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1 Comment


Chai Ken
Chai Ken
Jan 13, 2020

สอบถาม และขอใบเสนอราคา โทร : 02-538-0337

Like
bottom of page