• Chai Ken

ประมวลภาพบรรยากาศ ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2562 : KnightsBridge SkyCity Sapanmai

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โครงการ ไนท์บริดจ์ สกายซิตี้ สะพานใหม่ (KnightsBridge SkyCity Sapanmai) - นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2562 โดยการประชุมครั้งนี้ มีอัตราส่วนกรรมสิทธิ์เกิน 25% หรือไม่น้อยกว่า “หนึ่งในสี่” ของคะแนนเสียงทั้งหมด และได้เปิดการประชุมฯสำเร็จรุร่วงไปด้วยดี
ติดต่อบริหารงาน นิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร Email : jipm.ho.01@gmail.com https://www.jipm.company โทร.02-5380337ดู 69 ครั้ง

บริษัท เจไอพีเอ็ม จำกัด

338/462 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กทม. 10310.

โทร : 02-538-0337 / 085-9364579
Fx: 02-932-0355

Email : jipm.ho01@gmail.com 

ติดต่อ ขอใบเสนอราคา