top of page
  • รูปภาพนักเขียนChai Ken

ซ่อมบำรุงคอนโดครั้งใหญ่ มีอายุการใช้งานกี่ปี

ด้วยคอนโดที่มีอายุมาก การเสื่อมสภาพของพื้นที่ส่วนกลางจะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้น โดยเฉพาะจุดสำคัญที่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการซ่อมบำรุง เช่น ลิฟต์ สีอาคาร เงินกองทุนคอนโดที่เรียกเก็บล่วงหน้า จึงเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการให้คงสภาพในการใช้งาน ความปลอดภัย และรักษามูลค่าของคอนโดไว้

น้องเจ จึงรวบรวมข้อมูล จุดสำคัญที่ต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ และประมาณอายุการใช้งาน มาฝากกันค่ะ

ติดต่อบริหาร นิติบุคคล คอนโด หมู่บ้าน : https://lin.ee/nuxqp9s

เว็บไซต์ : https://www.jipm.company/

ดู 102 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page