top of page
  • รูปภาพนักเขียนChai Ken

ซ่อมบำรุงคอนโดครั้งใหญ่ มีอายุการใช้งานกี่ปี

ด้วยคอนโดที่มีอายุมาก การเสื่อมสภาพของพื้นที่ส่วนกลางจะเริ่มเห็นได้ชัดขึ้น โดยเฉพาะจุดสำคัญที่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการซ่อมบำรุง เช่น ลิฟต์ สีอาคาร เงินกองทุนคอนโดที่เรียกเก็บล่วงหน้า จึงเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการให้คงสภาพในการใช้งาน ความปลอดภัย และรักษามูลค่าของคอนโดไว้

น้องเจ จึงรวบรวมข้อมูล จุดสำคัญที่ต้องซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ และประมาณอายุการใช้งาน มาฝากกันค่ะ

#เจไอพีเอ็มหามาเล่า #นิติบุคคลอาคารชุด #คอนโด #นิติบุคคลหมู่บ้าน #ซ่อมบำรุง #กองทุนคอนโด

ติดต่อบริหาร นิติบุคคล คอนโด หมู่บ้าน : https://lin.ee/nuxqp9s

เว็บไซต์ : https://www.jipm.company/

ดู 86 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page